Godsdienst of zedenleer?

Onze scholen behoren tot het officieel gesubsidieerd onderwijs.
Wanneer onze leerlingen naar het 1ste leerjaar gaan, krijgen zij 2 uren per week een levensbeschouwelijk vak.
U moet daarom een keuze maken uit de onderstaande cursussen:

  • rooms-katholieke godsdienst
  • islamitische godsdienst
  • protestants-evangelische godsdienst
  • orthodoxe godsdienst
  • anglicaanse godsdienst
  • israëlitische godsdienst

Maar u kan ook kiezen voor niet-confessionele zedenleer.

Keuzeformulier levensbeschouwelijk vak

U kan het keuzeformulier hier downloaden (pdf-link).

U kan als ouder de keuze wijzigen. Wie van deze mogelijkheid gebruik wenst te maken vraagt in de school een nieuw keuzeformulier aan en bezorgt het vóór 30 juni van het lopende schooljaar aan de directeur.
De nieuwe keuze geldt vanaf de eerste schooldag van het volgende schooljaar.

Wat is niet-confessionele zedenleer?

De lessen niet-confessionele zedenleer richten zich tot kinderen van ouders die kiezen voor een opvoeding met moraal, maar zonder God

De leerlingen leren vrij en zelfstandig denken en handelen op een vrijzinnig humanistische basis. Ze leren daarbij heel wat over zichzelf en over wat mensen denken en doen. Ze denken na over hoe ze willen leven, waarom ze iets doen of juist niet doen en hoe ze op een fijne manier met iedereen kunnen omgaan.

Aan de hand van concrete situaties die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen kunnen ze zich inleven in de gedachten en gevoelens van anderen. Ze leren ook hun eigen gevoelens en gedachten onderzoeken. Via allerlei gespreksvormen leren ze dat niet iedereen dezelfde mening heeft, leren ze de mening en argumenten van anderen kennen en leren ze zelfstandig denken. Via diverse speelvormen leren de kinderen zich verbaal en niet-verbaal uit te drukken. Door middel van groepswerken leren ze samenwerken, taken verdelen en verantwoordelijkheid nemen.

Indien u nog vragen heeft over niet-confessionele zedenleer, kan u via Smartschool contact opnemen met juf Gerdy Lambrechts of juf Jana Conte.